Voorwaarden

Actievoorwaarden Remia winactie “Remia American BBQ Sauces Grizzly Grills”  

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Remia winactie, hierna te noemen: ‘’de Actie’’, in opdracht van Remia, Dolderseweg 107, 3734 BE Den Dolder.
 2. De Actie loopt vanaf 1 juni 2021 t/m 30 september 2021, hierna te noemen: ‘’de Actieperiode’’.
 3. Gedurende de actieperiode worden er diverse prijzen weggeven:
  - 25 Grizzly Grills Kamado Medium t.w.v. € 699,-.
  - 100 Remia BBQ Hero pakketten met zes American BBQ Sauces, één BBQ receptenboekje, één Grizzly BBQ tang en één set Grizzly Claws t.w.v. € 39,95.
  - Men wint altijd een digitaal BBQ receptenboek. 
 4. Om mee te kunnen doen aan de actie moeten deelnemers 18 jaar of ouder zijn. Remia selecteert middels loting de deelnemers die winnen. Deze actie is alleen geldig in Nederland. 
 5. Deelname aan deze actie houdt in dat deelnemers akkoord gaan met de actievoorwaarden, evenals met alle beslissingen die Remia C.V. neemt om deze actie goed te laten verlopen.
 6. Deelname aan de actie gaat als volgt:
  • Stap 1: Men koopt een American BBQ Sauce verpakking bij een supermarkt, welke is voorzien van een dopsticker met een actiecode.
  • Stap 2: Vul de actiecode in op www.realbbqhero.nl en draai aan de slotmachine. 
   • Draai je drie keer een plaatje van de Black Jack? Dan win je één van de 25 Grizzly Grills Kamado Medium!
   • Draai je drie keer een gouden ster? Dan win je één van de 100 Remia BBQ Hero pakketten. 
   • Draai je drie keer een vlam? Dan win je een digitaal BBQ receptenboekje.
  • Stap 3: Heb je een Kamado of BBQ Hero Pakket gewonnen? Dan dien je je adresgegevens in te vullen. Remia verzorgt de verzending van je gewonnen prijs.
  • Stap 4: De Grizzly Grills Kamado BBQ wordt geleverd door een derde partij. Deze partij zal ook een foto of video maken t.b.v. Remia’s social kanalen. 
 7. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Remia C.V. alsmede een ieder die op enige wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de actie.
 8. Indien enig vermoeden van fraude bestaat, is de organisatie gerechtigd deelnemer(s) uit te sluiten van verdere deelname.
 9. De gegevens van de winnaars worden gedeeld met een bureau die de BBQ levert. Dit bureau maakt tevens een foto of een korte video van het in ontvangst nemen van de gewonnen BBQ. De deelnemer geeft toestemming dat deze foto’s en/of video’s gebruikt mogen worden op Remia’s social kanalen (Facebook, Instagram, Youtube, www.remia.nl).  
 10. Eind van de actie: Men kan meedoen t/m 30 september 2021 via de actiepagina www.reealbbqhero.nl. 
 11. Om de verzending van de BBQ af te stemmen met de winnaar, nemen wij contact met de winnaar op per e-mail. Indien deze persoon niet binnen 5 werkdagen bereikt kan worden vervalt het recht op de prijs en wordt er een nieuwe winnaar gekozen. 
 12. Prijzen zijn niet overdraagbaar, kunnen niet worden geruild en zijn niet inwisselbaar voor geld. 
 13. Deelname is alleen mogelijk als aan alle voorwaarden is voldaan.
 14. Men mag meerdere keren meedoen met deze actie. Een actiecode kan maar eenmalig worden gebruikt. Doordat de winnaar wordt uitgekozen door de slotmachine, kan het voorkomen dat één iemand twee keer een grote prijs wint, zoals twee keer een BBQ, twee keer een BBQ Hero Pakket of een BBQ én BBQ Hero Pakket. Men heeft maar recht op één prijs, dus de tweede prijs vervalt automatisch.
 15. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 16. Remia C.V. is niet aansprakelijk voor welke schade, ongeval, kosten of lasten welke ook de aard of reden ervan is, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie, de prijzen of de organisatie. Remia C.V. is tevens niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. Remia C.V. verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen. 
 17. De organisatie is niet verantwoordelijk voor foutief en/of onvolledig aangeleverde gegevens. Bij het niet invullen van de gevraagde gegevens vervalt het recht op de prijs, de prijs vervalt terug aan Remia C.V.
 18. Als je rechtstreeks persoonsgegevens verstrekt aan Remia C.V., bijvoorbeeld via de website www.realbbqhero.nl zijn de privacy voorwaarden van Remia C.V. van toepassing. Zie https://www.remia.nl/pages/privacybeleid voor het Privacy en Cookie statement. Remia C.V. verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de geldende privacywetgeving persoonsgegevens.
 19. Door in te schrijven voor deze actie geven deelnemers de organisatie toestemming om per e-mail met ze te communiceren. Persoonsgegevens worden gebruikt om met deelnemers te communiceren over het verloop en de uitvoering van de Actie. Na de Actie worden deze gegevens overeenkomstig wet –en regelgeving verwijderd. Gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR).
 20. Met deelname aan deze actie geef je toestemming aan de organisatie om de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen en foto's, inzendingen en/of andere opnames/werken voor promotionele doeleinden te gebruiken.
 21. De organisatie behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen deelnemers en prijswinnaars van deelname uit te sluiten, of de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving vroegtijdig te beëindigen, te onderbreken en/of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
 22. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien of anderszins verband houden met de actie worden bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Voor vragen, klachten en/of andere reacties die betrekking hebben op deze actie of de verwerking van persoonsgegevens kan de deelnemer zich kosteloos wenden tot de Remia Consumentenservice via info@remia.nl, per telefoon (0800 – 0222555; te bereiken op werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur) of per post (Remia Consumentenservice, Antwoordnummer 32, 3720 ZC Den Dolder). Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 23. Remia behoudt zich het recht voor om deze actievoorwaarden tussentijds en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
 24. Onder voorbehoud van typfouten.
  Den Dolder, juni 2021