Ontwerp nu je etiket

Voorwaarden

Actievoorwaarden Remia American BBQ Sauces Etiketactie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Remia Etiketactie, hierna te noemen: ‘’de Actie’’, in opdracht van Remia, Dolderseweg 107, 3734 BE Den Dolder.

2. De Actie loopt vanaf 19 mei 2020 t/m 30 september 2020, hierna te noemen: ‘’de Actieperiode’’. De unieke actiecodes kunnen t/m 30 september 2020 worden verzilverd.

3. Om mee te kunnen doen aan de actie moeten deelnemers 18 jaar of ouder zijn en woonachtig zijn in Nederland.

4. Deelname aan deze actie houdt in dat deelnemers akkoord gaan met de actievoorwaarden, evenals met alle beslissingen die Remia C.V. neemt om deze actie goed te laten verlopen.

Deelname aan de actie

5. Deelname aan de actie gaat als volgt:

- Stap 1: Koop een American BBQ Sauce fles met een gele actiesticker op de dop bij een supermarkt.

- Stap 2: Vul de actiecode in op realbbqhero.nl en maak gratis je eigen etiket.

- Stap 3: Na het verzenden van het etiket-design, ontvang je binnen twee weken je eigen etiket.

7. Men kan ook kiezen om een fles thuisgestuurd te krijgen met eigen etiket in unieke giftbox. Hier wordt een vergoeding van € 7,95 voor gevraagd. Na het betalen van de vergoeding, krijgt men binnen twee weken de giftbox thuisgestuurd.

8. Men mag onbeperkt meedoen. Een actiecode mag maar eenmalig worden ingezet.

9. Bij deelname aan deze etiketactie, geeft men de aanbieder toestemming om per e-mail met hen te communiceren.

Personaliseren van de etiketten

10. De aanbieder houdt zich het recht om namen te weigeren die op wat voor manier dan ook aanstootgevend of ongepast zijn. Indien het etiket is afgekeurd, wordt men per mail geïnformeerd. Indien de bestelling verboden content bevat, zoals omschreven in deze voorwaarden, dan wordt er niet tot levering overgegaan en wordt het betaalde bedrag niet geretourneerd.

11. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling op de realbbqhero.nl website. De aanbieder is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien de bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de aanbieder dit binnen veertien dagen na ontvangst van de bestelling aan de koper mee.

12. Door middel van het insturen van het etiket, geeft de deelnemer zijn/haar ondubbelzinnige toestemming voor het gebruik van dit materiaal door de aanbieder in de Nederlandse media, zoals onder andere maar niet uitsluitend, televisie, internet, print (inclusief kranten, tijdschriften, billboards (indoor en outdoor).

13. Alle prijzen zijn aangeduid op de website realbbqhero.nl in euro’s, inclusief BTW en inclusief verzendkosten.

14. Men ontvangt gratis het eigen etiket (na inwisseling van de unieke actiecode).

15. De prijs voor de luxe giftbox met een American BBQ Sauce fles naar keuze en eigen etiket bedraagt 7 euro en 95 cent.

16. De aanbieder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen tussentijds te wijzigen.

Betaling

17. Na een bestelling ontvang je direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van jouw bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.

18. Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. Je kunt betalen: direct en online middels het online betalingsmodule Mollie (dit betreft alleen iDeal).

19. De aanbieder aanvaardt geen betalingen met VISA en MASTERCARD.

Levering

20. De door de aanbieder opgegeven levertijden op de website van realbbqhero.nl zijn slechts indicatief.

21. Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat er redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand houdt. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan we de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

22. Postbusadressen zijn uitgesloten van levering. Levering vindt uitsluitend plaats in Nederland op het adres dat u vermeld heeft op de website realbbqhero.nl.

23. De bestelde artikelen worden verzonden naar het door jou opgegeven adres. De aanbieder aanvaard geen aansprakelijkheid als het opgegeven adres niet juist is.

Retourneren

24. Je kan je bestelling niet retourneren.

25. Indien je een (deels) verkeerde bestelling hebt ontvangen zal de aanbieder zorgen voor het verzenden van de juiste naametiketten.

Privacy

26. Als je rechtstreeks persoonsgegevens verstrekt aan Remia C.V., bijvoorbeeld via de website realbbqhero.nl zijn de privacy voorwaarden van Remia C.V. van toepassing. Zie https://www.remia.nl/pages/privacybeleid voor het Privacy en Cookie statement. Remia C.V. verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de geldende privacywetgeving persoonsgegevens.

27. Persoonsgegevens worden gebruikt om met deelnemers te communiceren over het verloop en de uitvoering van de Actie. Na de Actie worden deze gegevens overeenkomstig wet –en regelgeving verwijderd.

28. De aanbieder behandelt deze gegevens uiterst zorgvuldig. Persoonlijke gegevens worden slechts met derden gedeeld teneinde levering van de bestelling mogelijk te maken.

Cookies

29. Zoals veel andere ondernemingen gebruiken wij soms de “cookie” technologie op onze website. Die cookies worden door je browser op de computer opgeslagen. Wanneer je inlogt dan vertelt dit type cookie ons of je ons eerder bezocht hebt of dat je een nieuwe bezoeker bent. De cookie verzamelt geen enkele persoonlijke informatie over jou en informeert ons niet omtrent manieren om contact met je te krijgen, en de cookie haalt geen informatie van je computer af.

Vragen en klachten

30. Correspondentie omtrent deze actie is uitsluitend schriftelijk mogelijk en kan geschieden via e-mail info@remia.nl of per gewone post op het adres:

Remia C.V.

T.a.v. Consumentenservice

Dolderseweg 107

3734 BE Den Dolder

Garantie en toepasselijk recht

31. Wanneer er sprake is van een gebrek bij een betalend artikel, is de klant in het kader van de wettelijke bepalingen gerechtigd, om te verlangen dat het gebrek wordt verholpen, de overeenkomst nietig te verklaren of een korting op de aankoopprijs te verlangen. Dit is niet van toepassing op een gratis artikel.

32. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien of anderszins verband houden met de actie worden bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Voor vragen, klachten en/of andere reacties die betrekking hebben op deze actie of de verwerking van persoonsgegevens kan de deelnemer zich kosteloos wenden tot de Remia Consumentenservice via info@remia.nl, per telefoon (0800 – 0222555; te bereiken op werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur) of per post (Remia Consumentenservice, Antwoordnummer 32, 3720 ZC Den Dolder).

33. Remia behoudt zich het recht voor om deze actievoorwaarden tussentijds en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

34. Gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR).

35. Onder voorbehoud van typfouten.

Den Dolder, mei 2020